Bejelentkezés


    Kodály

Statisztika

Kodály

Hírek

Ebédbefizetés

EBÉDBEFIZETÉS
 
2017. június 12-én (hétfőn)
700 - 1000 óráig
1300 – 1630 óráig
 
 
2017. június 13-én (kedden)
700 - 1000 óráig 
1300 – 1630 óráig
 
 
2017. június 14-én (szerdán)
800 - 1000 óráig Tankönyv 2017-2018

TÁJÉKOZTATÓ A 2017-2018. TANÉV TANKÖNYVELLÁTÁSÁRÓL

Tisztelt Szülők!

A Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata értelmében az eddig felmenő rendszerben történő ingyenes tankönyvellátást a 2017/2018-as tanévtől egy ütemben vezeti be az 5-8. évfolyamokra, valamint kiterjeszti a középiskola 9. évfolyamára is.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti ingyenes tankönyvellátás biztosítása érdekében a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosítása (normatív kedvezmény fő/év, tankönyv támogatás) jelenleg előterjesztési szakaszban van.

A változás miatt előfordulhat, hogy az iskolánk által kiküldött tájékoztatóban megjelölt tankönyvektől egy-két esetben el fogunk térni, ezért kérjük, hogy előre ne vásároljanak tankönyveket a felesleges kiadások elkerülése érdekében.

Tehát iskolánk minden tanulója térítésmentesen kapja meg valamennyi munkatankönyvét és munkafüzetét, abba szabadon dolgozhat, a sajátja marad. A tankönyveit pedig mindenki az iskolai könyvtárból kölcsönzi ki, a tanév végén pedig ugyancsak az iskolai könyvtárba adja le. A könyvtári könyveket év végén jó állapotban kell leadni.                                           

Az első és második évfolyamosok számára az iskola kifogástalan minőségű tankönyveket biztosít, és mivel ez csak új tankönyvvel lehetséges, ezt a meglévő (még nem használt) könyvtári állományból és új tankönyv rendelésével tudja biztosítani az intézmény. Ennek megfelelően a végzős első és második osztályosoktól a használt tankönyveket nem vesszük vissza a könyvtári állományba, azt a tanulók megtarthatják, kártérítésre a szülők nem kötelezhetők.

Az államilag ingyenes tankönyvek – az első és második évfolyamon használtak kivételével – tartós tankönyvként kezelendők, tehát azok az iskolai könyvtár állományát képezik, és a tanulók legkésőbb az utolsó tanítási napon (nem a ballagás napján) kötelesek visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának.

A tartós tankönyvek a negyedik használó és legkevesebb négy tanév után selejtezhetők.

 Bakos Györgyi

tankönyvfelelős – könyvtáros tanár

Meghívó kerítésavató ünnepségre

Kalandozások Székelyföldön

 
 
 Iskolánk 76 fő 7. osztályos tanulója 8 kísérő tanárral „Határtalanul”  pályázat  megvalósítása keretében 2017.05.11-14-ig négy napos kiránduláson vesz.

Az utazás programja röviden:

1. nap: Arad: 13 aradi vértanú emlékművének megkoszorúzása
Déva: „Magos Déva vára” és a reneszánsz Magna Kúria megtekintése
Vajdahunyad: Várkastély megtekintése
Szentegyháza: Gyermek Filharmónia tagjaival közös éneklés, beszélgetés

2.nap: Szentegyháza: séta a faluban, Szent András római katolikus templom megtekintése
Hargita: Szekértúra, szalonnasütés, gyógynövény gyűjtögetés, népdalok tanulása,éneklése
Szentegyháza: szentegyházi gyerekekkel közös kulturális est (vetélkedő, társasjáték)

3.nap: Segesvár: városnézés, rendhagyó történelem óra keretében a szabadságharc felidézése
Lövéte: míves székelykapuk megtekintése, (ami a rajzverseny alaptémája), Kisboldogasszonynak szentel római katolikus templom meglátogatása
Székelyudvarhely: Református templom és kollégium, Vármegyeháza megtekintése, Tamási Áron bronzszobránál felolvasás
Szentegyháza: Vitaest a magyarság helyzetéről, székelyföldi autonómiáról.

4.nap:Szentegyháza: Megemlékezés az 1567. május 17-i eseményekről, János Zsigmond fejedelemről
Parajd: Sóbánya meglátogatása, a só kialakulásának geológiai körülményei. A népi sós iszapfürdő kipróbálása.
Korond: séta a faluban és a vásárban. Az unitárius templom felkeresése, székely kapuk megtekintése.

Kodályos sport sikerek

Nógrád Megyei Hírlap 2017.06.26 cikke alapján

(Nógrád Megyei Hírlap 2017.04.26-i cikke alapján) 

Rákóczi deákja eredmény

„Rákóczi deákja” hangos olvasási verseny 3. osztályosoknak

Eredmények

helyezés

név

iskola

felkészítő tanító

           I. 

helyezés

Rozgonyi Adél

Salgótarjáni Általános Iskola

Kodály Zoltán Tagiskolája

Jakubovicsné Dombi Erika

         II. 

helyezés

Papp Benjámin András

Salgótarjáni Általános Iskola

Székhelyintézmény

Budafokiné Kiss Éva

    III.

helyezés

Erdei Barnabás

Salgótarjáni Általános Iskola

Kodály Zoltán Tagiskolája

Pintérné Horváth Anita

Különdíj

Várkonyi Maja

Salgótarjáni Általános Iskola

Beszterce-lakótelepi Tagiskola

Vargáné Balázs Eszter

 

 

Sok szeretettel gratulálunk

a díjazottaknak!

 

                                                                        alsótagozatos munkacsoport 

 

Adó 1%

FONTOS INFORMÁCIÓ!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az iskolánkat támogató

Pro Arte Musica Alapítvány
ebben az évben már fogadja az Önök adójának 1%-át.

Pro Arte Musica Alapítvány

Adószáma: 19161244-1-12

Az előző években és a jövőben is minden befizetett, felajánlott támogatást a gyermekekre, a feltételek javítására fordítunk.

Köszönjük a támogatást!

Az alapítvány nevében:

Somogyiné Quallich Lenke

kuratóriumi elnök

Tanév rendje

A 2016/17-es tanév rendje
 
12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről
 
 2016. szeptember 1. (csütörtök): első tanítási nap
 
 2017. június 15. (csütörtök): utolsó tanítási nap Ezen a napon lesz a végzős diákok ballagása.
 
 A tanítási napok száma: száznyolcvankettő nap
 
 Őszi szünet: 2016. november 2-ától 2016. november 4-ig tart.
2016. október 28. (péntek): őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
2016. november 7. (hétfő): őszi szünet utáni első tanítási nap 
 

Téli szünet: 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart.

2016. december 21. (szerda): téli szünet előtti utolsó tanítási nap

2017. január 3. (kedd): téli szünet utáni első tanítási nap

2017. január 20. (péntek): első félév vége. Az iskolák 2017. január 27-ig értesítik a tanulókat, a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

 

Tavaszi szünet: 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig tart.

2017. április 12. (szerda): tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

2017. április 19. (szerda): tavaszi szünet utáni első tanítási nap

2017. május 17. (szerda) Idegen nyelvi (angol, német) szövegértési készségeit vizsgáló mérés 6. és 8. évfolyamokon.

2017. május 24. (szerda): Országos kompetenciamérés a 6. és 8. évfolyamokon.

2017. január 9. és 2017. április 30. között: A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata az 5-8. évfolyamokon (testnevelés órákon).  

 

 

Kodály Zoltán Tagintézmény