Statisztika

Kodály

 Hírek

Kedvezményes étkezés

Tisztelt Szülők!

Kérem, hogy aki kedvezményes étkezést kíván igénybe venni az a tankönyvosztáskor az érvényes kedvezményre jogosító irat fénymásolatát hozza magával.
 • Gyermekvédelmi kedvezmény határozata,
 • Három vagy több gyermek nevelése esetén MÁK igazolás, ennek hiányában az anyakönyvi kivonatok másolata és a 16. életévét betöltött gyermek iskolalátogatási igazolását,
 • Tartós betegség esetén a szakorvosi javaslat.

Tankönyvosztás

Tisztelt Szülők!

A tankönyvosztás helye 105-ös tanterem, ideje:

Augusztus 29. hétfő

1. évfolyam 08 00 – 11 00
2. évfolyam 11 00 – 13 30
3. évfolyam 13 30 – 16 30
4. évfolyam 16 30 – 19 00

( A testvérek könyvét is el lehet vinni.)

Augusztus 30. kedd

5. évfolyam 08 00 – 10 30
6. évfolyam 10 30 – 13 30
7. évfolyam 13 30 – 16 00
8. évfolyam 16 00 – 19 00

( A testvérek könyvét is el lehet vinni.)

INGYENESEKNEK 5. évfolyamtól

Szükséges dokumentumok
2016. október 1-jén még érvényes igazolások FÉNYMÁSOLATA
 1. tartósan beteg tanuló esetében szakorvosi igazolás
 2. testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos tanuló esetében szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított
 3. pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanuló esetében szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye
 4. három vagy több gyermekes családban élő tanuló esetében MÁK által kiállított, aktuális családi pótlék igazolás, ennek hiányában anyakönyvi kivonatok másolata és a 16. életévét betöltött gyermek iskolalátogatási igazolása.
 5. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult tanuló esetében az erről szóló határozat
 
Ha a tankönyvek átvételével kapcsolatban kérdése van, a következő telefonszámon érdeklődhet:
20/5203461 Farkasné Ponyi Beatrix tankönyvfelelős
 

Tankönyvrendelés

Tisztelt Szülők!

Az alábbi linken letölthető a tankönyvrendelő.

tankonyvrendeles.xlsx

TÁJÉKOZTATÁS A 2016/2017. ÉVI TANKÖNYVRENDELÉS MENETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÁS A 2016/2017. ÉVI TANKÖNYVRENDELÉS MENETÉRŐL
 
Az alábbiakban a 2016/2017. évi tankönyvrendelés menetéről és a legfontosabb feladatokról tájékoztatjuk Önöket. Felhívjuk figyelmüket, hogy az elmúlt évhez képest néhány dolog változik, ezeket az I. pontban részletezzük.
 
Változások
 1. Az általános iskolák 1., 2., 3., 4. évfolyamán az állam átvállalja a tankönyvek költségeit, és térítésmentesen biztosítja a tanulók részére.
 2. Alaprendelésnél mind a NEM fizetős diákok részére történő rendeléseknél (térítésmentes, normatív támogatott, egyéb módon támogatott), mind a könyvtári rendelésekre vonatkozóan megszűnik a visszáru.
 3. A fizetős diákok vonatkozásában közvetlenül a szülő élhet elállási jogával 2016. szeptember 15-ig, illetve pót- és évközi rendelés esetén 14 napon belül.
 4. Szülők részére kialakított felület megnyitása (www.szuloifelulet.kello.hu):
 5. a diákok adatainak ellenőrzésére,
 6. az iskolai tankönyvrendelések szülők általi jóváhagyására (A felület használata nem kötelező, az iskolák továbbra is kérhetik a szülői jóváhagyást a korábbiakban megszokott módon.), és
 7. a fizetős diákok tankönyvrendeléseinek pénzügyi követése és rendezése céljából.
 8. A kiszállított tankönyvek alapján számlázunk, mely kifizethető online (szülői felületen), valamint átutalással, illetve a megadott postahivatalokban (A KELLO INFOPONTOKON történő fizetési lehetőség megszűnt!). A postahivatalokban elfogadott utalványok listáját a www.kello.hu/rolunk/utalvanyok-elfogadasa elérhetőségen tekinthetik meg.
 9. A fizetős diákok számláit egyben küldjük ki az iskolákba 2016. augusztus 22 – 31-ig, kivéve azon számlákat, melyeknek a kiegyenlítése a szülői online felületen megtörtént. A befizetés tényét a tankönyvrendelési felületen jelezzük.
 10. A számlákkal 1-1 példány egyszerűsített átadás-átvételi dokumentumot küldünk, melyen az iskola átadja a fizetős diákoknak a könyveket a hozzá tartozó számlával. 
 11. A pótrendelések leadása 2016. augusztus 22. és szeptember 15. között történik.
Tankönyvrendelés 2016/2017
 
A tankönyvrendelés 2016/2017. évi menetrendje:
 1.  2016. március 16.: a KELLO megnyitja a tankönyvrendelési felületet, a tankonyvrendeles.kello.hu weboldalt az intézményi- és diákadatok áttöltésére és rögzítésére.
 2. 2016. április 1.: a KELLO feltölti a tankönyvjegyzéket a rendelési felületre.
 3. 2016. április 01 – 29.: a tankönyvfelelősök leadják az alaprendeléseket, alaprendelés lezárása, fenntartói jóváhagyás.
 4. 2016. április 15.: a KELLO megnyitja a szülői felületet.
 5. 2016. május 15. – június 30.: a tankönyvfelelősök módosíthatják az alaprendeléseket, legkésőbb ekkor kell a fiktív diákokat nevesíteni, fenntartói jóváhagyás.
 6. 2016. augusztus 1 - 25.: a KELLO kiszállítja az alaprendelés során megrendelt könyveket.
 7. 2016. augusztus 26. – szeptember 1.: az alaprendelés hiányainak pótlása (az augusztus 25-ig ki nem szállított tankönyvek kiszállítása).
 8. 2016. augusztus 22. – szeptember 15.: a pótrendelés leadásának időszaka a rendelési felületen a fenntartó jóváhagyásával,.
 9. 2016. szeptember 21 – től: a KELLO kiszállítja a pótrendelésben megrendelt tankönyveket.
 10. 2016. szeptember 16. – 2017. április 30.: Évközi rendelés.
 11. KELLO webshop: a 2016/2017-es tankönyvjegyzéken szereplő tankönyvek webshopon történő rendelésének és szállításának kezdetéről a későbbiekben nyújtunk tájékoztatást.
Számlázás
 
A tankönyvek kiszállítását követően 2016. augusztus 22-től iskolánként egyben érkezik a fizetős tanulók számlája. (Azon fizetős tanulók részére, akiknek a szülői felületen megtörtént a tankönyv árának online kiegyenlítése, nem küldünk számlát. A rendelési felületen a fizetés ténye látható a tankönyvfelelős számára). A számlákkal együtt küldünk 1 példány egyszerűsített tankönyv átadás-átvételi dokumentumot, melyen az iskola átadja a fizetős diáknak a könyveket és a számláját. Az átadás-átvételi bizonylatot az iskola őrzi az átadás igazolása érdekében az átadástól számított 5 évig. 
 
Alaprendelés:
 • Számla: leszállított tankönyvek alapján készül utólag
 • Számla kézbesítése: az iskolák postai úton kapják meg 2016. 08. 22. és 08. 31. között.
 • A számlát a szülő/diák a tankönyvekkel együtt kapja meg, az aláírandó átadás-átvételi bizonylat kíséretében, vagy a szülő által letölthető az online felületről.
 • Befizetési időszak: 2016. augusztus 3. – szeptember 15. között (fizetési határidő: 2016. szeptember 15.)
 • Befizetés módjai: készpénzben, bankkártyával vagy iskolakezdési utalvánnyal a Magyar Postánál, banki átutalással, bankkártyával online a szülői felületen keresztül.
(A tavalyi évhez hasonlóan személyesen készpénzzel, iskolakezdési utalvánnyal, illetve bankkártyával a kijelölt postahivatalokban, valamint készpénzzel és bankkártyával az összes postahivatalban fizethetnek. A posta által elfogadott utalványokat a http://kello.hu/oldalon ellenőrizhetik.)
 
Pótrendelés:
 • Számla: leszállított tankönyvek alapján készül utólag.
 • Számla kézbesítése: az iskolák postai úton kapják meg legkésőbb október 30-ig
 • A számla a szülőhöz/diákhoz utólag, az iskola segítségével jut el, kivéve a szülői felületen online befizetett tanulók számlái.
 • Befizetési határidő: a számla kiállításától számított 15 napon belül.
 • Befizetés módjai: megegyezik az alaprendelés befizetési módjaival.
Iskolaváltás/státuszváltozás kezelése: 
 • Fizetősből fizetősbe
 • Átiratkozik egy fizetős státuszú diák egy másik iskolába.
 • A szülő/diák rendeléstől való elállás keretében, saját költségén visszaküldheti a tankönyveket a KELLO-nak, hivatkozva az eredeti megrendelés adataira (diák neve, oktatási azonosítója, eredeti számla vagy számla adatai).
 • A KELLO sztornó számlát állít ki az iskolát váltó diáknak, melyet eljuttat az iskolának, illetve letölthető a szülői felületen. Ha a számlát már kifizették, a KELLO visszaküldi a számla ellenértékét.
Új fizetős tanuló érkezik az iskolába
 • Pótrendelésként kell rögzíteni az új diák rendelését 2016. szeptember 15-ig. 2016. szeptember 16. után az évközi rendelési felületen kell részére megrendelni a tankönyveket.
 • A KELLO számlát állít ki az új diáknak, melyet kiküld az iskolába.
 • Új diák/szülő 15 napon belül egyenlítheti ki a számlát.
vagy
 • Az átiratkozó diák viszi magával a megvásárolt könyveket az új iskolába/Az új tanuló hozza magával a szükséges tankönyveket. Ezen esetekben nincs további teendő.
 • Fizetősből nem fizetősbe
A fizetős diák státusza ingyenesre változik. 
 • A diák státuszát a KELLO tankönyvrendelési felületén át kell állítani „szülő/gondviselő fizet”-ből nem fizetősre 2016. október 1-ig.
 • A KELLO sztornó számlát állít ki a fizetési státuszt váltó diáknak, melyet eljuttat az iskolának, illetve letölthető a szülői felületen.
 • Ha a számla ellenértéke már kiegyenlítésre került a diák/szülő által, a KELLO visszaküldi a számla ellenértékét.
 • A KELLO kiszámlázza az új rendelést az iskolának/fenntartónak, melyet eljuttat az iskolába.
Nem fizetősből nem fizetősbe
Nem fizetős diák könyvét másik nem fizetős státuszú diák kapja.
 • Nincs teendő, az iskola/fenntartó saját hatáskörben mozgathatja a tankönyveket a nem fizetős státuszú diákok között, számlamódosítás nem szükséges (ilyen esetben az új nem fizetős diáknak értelemszerűen nem kell könyvet rendelni, hiszen már az iskolában van a tankönyv).
 
Nem fizetősből fizetősbe
Nem fizetős diák státusza fizetősre változik.
 
 • A diák státuszát a KELLO tankönyvrendelési felületén át kell állítani nem fizetősből „szülő/gondviselő fizet” státuszra, 2016. október 1-ig.
 • A KELLO az intézménynek jóváírja a diák rendelésének ellenértékét.
 • A KELLO számlát küld a diák nevére az iskolába, illetve a számla letölthető a szülői felületen, melyet a diáknak/szülőnek 15 napon belül be kell fizetnie.
 • A diákok utólagos, határidőn túli státuszmódosítására nincs lehetőség.
 • Az iskolák részére a visszáru intézménye megszűnt:
  • Az adott tanévhez megrendelt tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő elállási jogának gyakorlásával, 2016. szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO részére. A költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.
  • Visszaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3.
 
FELHÍVJUK A KEDVES SZÜLŐK FIGYELMÉT, HOGY A NORMATÍV TÁMOGATÁST  OKTÓBER 1-ÉN MÉG ÉRVÉNYES IGAZOLÓ OKIRATTAL VEHETIK IGÉNYBE!

Nyári ügyelet, ügyintézés - 2016

Nyári ügyelet, ügyintézés - 2016
 
A nyári ügyelet  Az ügyeletet ellátó vezető
dátuma időtartama neve beosztása telefonszáma
2016. június 27. 8.00 - 12.00 Tajtiné Miklós Bernadett tagintézményvezető-helyettes 20/776-0933
2016. július 4. 8.00 - 12.00 Somogyiné Quallich Lenke tagintézmény-vezető 20/776-0932
2016. július 11. 8.00 - 12.00 Somogyiné Quallich Lenke tagintézmény-vezető 20/776-0932
2016. július 18. 8.00 - 12.00 Somogyiné Quallich Lenke tagintézmény-vezető 20/776-0932
2016. július 25. 8.00 - 12.00 Tajtiné Miklós Bernadett tagintézményvezető-helyettes 20/776-0932
2016. agusztus 1. 8.00 - 12.00 Somogyiné Quallich Lenke tagintézmény-vezető 20/776-0933
2016. agusztus 8. 8.00 - 12.00 Tajtiné Miklós Bernadett tagintézményvezető-helyettes 20/776-0933
2016. agusztus 15. 8.00 - 12.00 Tajtiné Miklós Bernadett tagintézményvezető-helyettes 20/776-0933
2016. agusztus 22. 8.00 - 12.00 Somogyiné Quallich Lenke tagintézmény-vezető 20/776-0932
 
 
 

Tankönyvfelelős

Tankönyvfelelős 

A tankönyvfelelős neve:   Farkasné Ponyi Beatrix
A tankönyvfelelős e-mail címe:   farkasok@digikabel.hu
A tankönyvfelelős telefonszáma:   20/520-3461

Javítóvizsgák

A javítóvizsgák 
dátuma időtartama érintett évfolyam, osztály
2016.08.24-25-26. 8-14 óráig 2-8. évfolyamig

A kodályosok Erdélyben

A kodályosok Erdélyben
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Határtalanul! program keretében – Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek címmel – nyílt pályázatot hirdetett a 2015/2016-os tanévre. Intézményünk élt a nagyszerű lehetőséggel, pályáztunk és nyertünk. 2016. május 13-16-ig, 68 fő hetedik évfolyamos diák és 8 fő kísérő pedagógus vehetett részt egy csodálatos 4 napos tanulmányi kiránduláson: Erdélyi sóút vándorai a Kodályból programon.
Hulladékgyűjtés

Hulladékgyűjtés 

 

 

 

 

Tisztelt Szülők!

Iskolánk ezúton szeretné megköszönni a kedves szülők aktív részvételét, amelyet a folyamatos palackgyűjtés, 38 tonna papír és több mint egy konténer üveg összegyűjtésével támogattak.

A gyűjtőakció eredményeként az újrahasznosított hulladék ellenértékét, iskolánk pénzügyi forrását gyarapítva, a diákok számára tervezzük felhasználni.

Az iskola közössége nevében:

 Somogyiné Quallich Lenke

tagintézmény-vezető 

 

 Papírgyűjtés eredmények

Tavaszi

 

Alsós

 

Felsős

I.

1b

1737 kg

 

5a

1916 kg

 

II:

3a

1302 kg

 

7c

1139 kg

 

III.

4b

1241 kg

 

6b

999 kg

 

Őszi

 

Alsós

 

Felsős

I.

1b

2071,5 kg

 

6b

1689,5 kg

 

II:

3b

1507,5 kg

 

5a

1174 kg

 

III.

3a

1256,5 kg

 

5b

1095,5

 

Éves

 

Alsós

 

Felsős

I.

1b

3808,5 kg

 

5a

3090 kg

 

II:

3b

2685,5 kg

 

6b

2688,5 kg

 

III.

3a

2558,5 kg

 

5b

1883,5 kg

 

 

1%

Kedves Szülők, Kedves Támogatók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az iskolánkat támogató Pro Arte Musica Alapítvány az elkövetkező egy évben – technikai okok miatt – nem fogadhatja az Önök adójának 1%-át. Ezért kérjük, hogy a nekünk szánt támogatást
a Kodály Táncművészeti Egyesület számára legyenek szívesek felajánlani.
Adószám: 18631153-1-12

Minden támogatást köszönettel veszünk!


Salgótarján, 2016. január 4.


Somogyiné Quallich Lenke s.k.
Pro Arte Musica Közalapítvány kuratórium elnöke

Bejelentkezés


Kodály

Véletlen képek

Kodály

Kodály Zoltán Tagintézmény