Bejelentkezés


    Kodály

Statisztika

Kodály

Hírek

Beíratkozás

FELHÍVÁS

az általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor: 

2017. április 20. (csütörtök) 8:00-19:00 

2017. április 21. (péntek) 8:00-19:00

 

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor:

Ø a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolványt (ennek hiányában születési anyakönyvi kivonatot)és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

Ø a szülő/ gondviselő lakcímkártyáját,

Ø az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai vélemény/ határozat szakértői bizottság döntéséről),

Ø nyilatkozatot a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról,

Ø nyilatkozatot a megadott lakcímen való életvitelszerű tartózkodásról,

Ø szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár kiskorú esetén: regisztrációs igazolást, tartózkodási kártyát,

Ø igazoló lapot az oktatási azonosító számról (óvoda adja ki),

Ø a gyermek TAJ számát,

Ø a gyermek oltási könyvét,

Ø a diákigazolvány igényléséhez a járási hivatalban kiállított

        „ Nemzeti egységes kártyarendszer- adatlapot”(okmányirodában intézendő) kell bemutatni.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt,
elutasítás esetén a fenntartó hivatott a felül bírálati kérelmet elbírálni.
 

A Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolájának körzetébe tartozó utcák felsorolását mellékelt táblázat tartalmazza.

Körzeti általános iskola:

 Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolája

3100 Salgótarján, Mártírok útja 3.


Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény (a többi tanulóval együtt nem nevelhető,

oktatható enyhe értelmi fogyatékos és autista tankötelesek részére):

Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 

3100 Salgótarján, Acélgyári út 3/A. 

 

A kötelező felvételt biztosító Nógrád megyei iskolák körzethatárairól szóló tájékoztató megtalálható a Nógrád Megyei Kormányhivatal honlapján: http://www.nmkh.hu és itt.
 

Simon Tibor s.k.

Tankerületi igazgató

Salgótarjáni Tankerületi Központ

Papírgyűjtés

Kedves Diákok! Kedves Szülők!

 

Iskolánkban papírgyűjtés lesz

 

 

 

2017. május 24-től (szerdától), 
június 1-jéig (csütörtökig).

 

Addig is kérjük szépen a papír otthoni tárolását, gyűjtését!

 

Köszönettel:

a Diákönkormányzat

Adó 1%

FONTOS INFORMÁCIÓ!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az iskolánkat támogató

Pro Arte Musica Alapítvány
ebben az évben már fogadja az Önök adójának 1%-át.

Pro Arte Musica Alapítvány

Adószáma: 19161244-1-12

Az előző években és a jövőben is minden befizetett, felajánlott támogatást a gyermekekre, a feltételek javítására fordítunk.

Köszönjük a támogatást!

Az alapítvány nevében:

Somogyiné Quallich Lenke

kuratóriumi elnök

Ebédbefizetés

EBÉDBEFIZETÉS
 
2017. március 7-én (kedden)
700 - 1000 óráig
1300 – 1630 óráig
 
 
2017. március 8-án (szerdán)
700 - 1000 óráig 
1300 – 1630 óráig
 
 
PÓTBEFIZETÉS

2017. március 21-én (kedden)
800 - 1000 óráig
1300 - 1600 óráig 
 

Versenyfelhívás

VERSENYFELHÍVÁS

 

A Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolájának

alsó tagozatos munkacsoportja

szeretettel várja a szépen, kifejezően olvasni tudó és szerető 3. osztályos tanulókat  a „Rákóczi deákja” hangos olvasási versenyre.

A versenyen az életkornak megfelelő hosszúságú és nehézségű szöveget kell felolvasni, előzetes felkészülés után.

Nevezési határidő: 2017. március 14.

A verseny időpontja: 

 

2017. március 30. csütörtök 14 óra

 

Nevezni iskolánként/tagiskolánként annyi fővel lehet, ahány osztálya van harmadik évfolyamon a nevező iskolának.

 

Kérjük a tanuló nevét, osztályát és a felkészítő tanítójának a nevét írásban elküldeni!

 

Sikeres felkészülést kíván a

Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolájának alsó tagozatos munkacsoportja!

 

Szervező: Ádámné Ágoston Beáta   telefon:06-20-3520100

Nevezési lehetőségek: 

E-mail: adamnebeacska@gmail.com

titkari@kodaly-starjan.sulinet.hu

Tanév rendje

A 2016/17-es tanév rendje
 
12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről
 
 2016. szeptember 1. (csütörtök): első tanítási nap
 
 2017. június 15. (csütörtök): utolsó tanítási nap Ezen a napon lesz a végzős diákok ballagása.
 
 A tanítási napok száma: száznyolcvankettő nap
 
 Őszi szünet: 2016. november 2-ától 2016. november 4-ig tart.
2016. október 28. (péntek): őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
2016. november 7. (hétfő): őszi szünet utáni első tanítási nap 
 

Téli szünet: 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart.

2016. december 21. (szerda): téli szünet előtti utolsó tanítási nap

2017. január 3. (kedd): téli szünet utáni első tanítási nap

2017. január 20. (péntek): első félév vége. Az iskolák 2017. január 27-ig értesítik a tanulókat, a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

 

Tavaszi szünet: 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig tart.

2017. április 12. (szerda): tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

2017. április 19. (szerda): tavaszi szünet utáni első tanítási nap

2017. május 17. (szerda) Idegen nyelvi (angol, német) szövegértési készségeit vizsgáló mérés 6. és 8. évfolyamokon.

2017. május 24. (szerda): Országos kompetenciamérés a 6. és 8. évfolyamokon.

2017. január 9. és 2017. április 30. között: A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata az 5-8. évfolyamokon (testnevelés órákon).  

 

 

Kodály Zoltán Tagintézmény